Niet Parkeren met pijlen van … t/m ….

69,50

Category:

Niet Parkeren met pijlen van … t/m …. aluminium bord met klasse 3 reflectie folie.
De pijl wijst naar parkeerplekken waar het verbod voor geldt.
Bord dat tijdelijk wordt geplaatst bij werkzaamheden aan parkeerplaatsen.